Dags att tala politik

Bruttonationalprodukten (BNP), det vill säga värdet på de varor och tjänster vi producerar, sjönk fjärde kvartalet 2008 med 4.9%. Den svenska kronan rasar mot dollarn och euron, vilket i och för sig innebär att våra exportvaror blir billigare att sälja, men samtidigt att de varor vi importerar blir dyrare. Pensionerna minskar i värde, vilket fått pensionärsorganisationerna att reagera och partistrategerna att få kalla fötter. För hur skall man kunna gå till val nästa år om det stora pensionärskollektivet har fått sänkta pensioner? Vad hotas härnäst, barnbidragen och bostadsbidragen? Redan har a-kassan och sjukförsäkringen försämrats. skatteväxlingarna till kommuner och landsting är fryst och därmed tvingas man till uppsägningar inom skola, vård och omsorg.
Reinfeldt och Borg säger att vi skall bort från bidragsberoendet, vilket har inneburit att kön till kommunerna för socialt bistånd växer. Men kanske det är skillnad på bidrag och bistånd?
Media har helt tappat sin politiska fokusering och lägger all energi på pseudohändelser som kungahus och förlovningar, utse populäraste partiledaren och ett otal partiundersökningar av skiftande kvalité. Frågan är om man blandat ihop politiken med Melodifestivalen? Ring och rösta.
På 1980-talet upplevde vi den kommunistiska ideologins krasch och nu sker detsamma med kapitalismen. Men var finns den debatten? Är vi beredda att skrota det generella välfärdssystemet till förmån för de fria marknadskrafterna? Vem vågar och kan ge alternativ?
Under den extrema högkonjunkturen talade de ekonomiska experterna med emfas om hur vi skulle förvalta våra pengar. Nu är den självsäkerheten bortblåst och de gör allt för att i många ord säga så lite som möjligt. En attityd de delar med den sittande borgliga regeringen. Man har tappat fotfästet och saknar förmågan att förändra och söka lösningar.
Det gäller att komma ur dagens kris så lindrigt som möjligt. Men framför allt att lära av misslyckanden och se till att vi inte hamnar där igen.

Hans Dahlström

facebook Twitter Email