Nyheter

Kulturhuset Kristallen

En av lokaltidningarna påstår att fullmäktige beslutade att utreda Kulturhuset Kristallen (f.d. Folkets Hus) för att säljas. Det enhälliga beslutet i fullmäktige var att utreda Kristallen och omgivande marks fortsatta verksamhet och användande. Däremot var den socialdemokratiska fullmäktigegruppen överens om att det i nuläget inte finns någon anledning att diskutera en försäljning. Huset med dess…

Läs mer

Miljökurs i Alsterbro

Den 11 februari kl. 18.30 startar en miljökurs i Alsterbro Folkets Hus. Miljöinspektör Sam Ekberg kommer bland annat att diskutera glasbruksdeponierna. Sossarna i Alsterbro hälsar Välkomna. Närmare upplysningar genom Brith-Louise 0481-504 24

Läs mer

Café Rosen

Café Rosen den 27:e jan kl 18.00 gästas av Mattias Andersson Hållbarhetsutvecklare som kommer att prata om kommunens Miljöarbete och som vanligt blir det ett referat från kommunfullmäktige.

Läs mer

Inbjudan till seminarium

Inbjudan till seminarium i Kalmar om BARNOMSORG OCH FAMILJELIV UR ETT JÄMSTÄLLDHETSPERSPEKTIV Tid och datum: KL. 18.00-20.00 MÅNDAG 9 FEBRUARI 2009 Plats: NISBETHSKA BYGGNADEN, SAL E212, LINNÉGATAN 5, KALMAR Arrangörer: Socialdemokratiska kvinnoförbundet, S-studenter, S-kvinnor Kalmar, S-studenter Kalmar. För mer information kontakta pressekreterare Kajsa Jansson, telefon: 070-365 22 23, kajsa.jansson@s-kvinnor.se

Läs mer

Flytt av expeditionen

Den nya adressen fr.om 09-01-30 till Nybro Arbetarekommun är: Nybro Arbetarekommun Storgatan 42 382 34 Nybro (samma telefonnummer 129 09)

Läs mer

Stöd Palmecentrets insamling till människorna på Gaza

Du kan hjälpa människorna i Gaza genom att ge ett bidrag till Palmecentrets arbete. Pengarna används för att bygga upp nödvändiga samhällsfunktioner och stärka det civila samhället i Gaza. Läs mer här

Läs mer

Vår gemensamma väldfärd

I Stockholm har det privata barnsjukhuset Martina öppnat. Att man öppnar just i Stockholm är ingen slump. Dels underlättas etableringen av att moderaterna med Filippa Reinfeldt i spetsen styr det landstinget. Dels är privata sjukhus intressantast i tättbebyggda områden med stort kundunderlag. För att få tillgång till Martinas tjänster så måste man teckna en medlemsförsäkring…

Läs mer
facebook Twitter Email