Nyheter

ÅRSMÖTE MED JUBILEUMSFEST!

Nybro Socialdemokratiska Arbetarekommun bjuder in ny och gamla medlemmar til årsmöte och jubileumsfest lördagen den 11 mars 2017. Vi kommer hålla till i kulturhuset kristallen i Nybro, där börjar vi kl 1700. 1700 Vi börjar med Årsmötesförhandlingar och så kommer även Nybro ungdomsblåsorkester och spelar. 1830 Så blir det trerätters middag och underhållning. Hjärtligt välkommna…

Läs mer

Vår vän och partikamrat Hans har nu efter en tids sjukdom lämnat oss. Det var i lördags som han somnade in i sitt hem 78 år gammal. Vi minns Hans med värme och tacksamhet, för det engagemang och arbete han lagt ner i vårt parti och för arbetarrörelsen.

Läs mer

Fagergård ersätter tillfälligt.

I tisdags beslutade Nybro arbetarekommuns styrelse att Stig-Roland Fagergård tillfälligt skulle ersätta Mikael Swanström i hans uppdrag som oppositionsråd under hans frånvaro. Stig-Roland kommer gå in till och med sista mars och sedan får vi se hur Mikael mår.

Läs mer

Mikael Svanström sjuk

Tyvärr är Mikael Svanström sjuk och det är idag oklart när han kommer tillbaka till politiken. Vi har i nuläget inte har utsett någon person för att ta Mikaels roll under hans sjukdom. Hittills har allt varit ganska oklart och i väntan på att vi vet mer kommer vi som har uppdrag som vice ordförande i…

Läs mer

Viktig satsning!

Välfärden i Sverige har under den förra regeringen fått stå åt sidan till förmån för ofinansierade skattesänkningar och privata vinstintressen. Ofta har vi fått höra om för stora barngrupper i skola och förskola, lärare och pedagoger som larmar om en allt sämre arbetsmiljö för både barn och vuxna, föräldrar som känner otrygghet för att lämna…

Läs mer

Inför en social översiktsplan

Vi socialdemokrater vill se en modern socialpolitik för att öka jämlikheten och framtidstron i hela vår kommun. Fler behöver komma i arbete och klara skolan. Segregationen behöver brytas. Därför lägger jag fram ett förslag på att införa en social översiktsplan för att öka precisionen i socialpolitiken och effektivare utforma insatser för att fler ska inkluderas…

Läs mer

Betalningspåminnelse!

På kommunstyrelsens sammanträde idag hade vi en motion uppe för beslut där motionsställaren Martina Aronsson(S) ville att Nybro kommun skulle skicka ut betalningspåminnelse innan en förfallen faktura lämnades över till inkasso. Detta kan man tycka är en självklarhet men idag skickar Nybro kommun faktiskt inte ut några betalningspåminnelser på försenade fakturor utan de går raka…

Läs mer

Öppet möte med utrikesminister Margot Wallström!

Välkommen till ett samtal med Margot Wallström om svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Tid: Den 5 december kl. 17.00. Plats: Jenny Nyströmsskolans aula, Kalmar. Alla är välkomna!

Läs mer

I opposition

Det är smickrande att som oppositionsparti kunna påverka och föregå den regerande majoriteten. För det är just så man kan tolka det. Vi socialdemokrater var före femklövern i Nybro när vi såg behovet av att höja kommunalskatten. Femklövern ratade först förslaget och sa till väljarna att de inte skulle höja någon skatt. Ändå har de…

Läs mer

Ny riktning för Sverige!

Vi socialdemokrater vill skapa ett samhälle som håller ihop. Vår största fiende har alltid varit de klyftor och orättvisor i samhället som begränsar människors liv och möjligheter. Klyftor som betyder flera års skillnad i livslängd och tvingar människor att leva i fattigdom i ett rikt land. När vi tog över regeringsmakten för två år sedan…

Läs mer
facebook Twitter Email