Nyheter

OMSORGEN BEHÖVER ÖKA BEMANINGEN ÄNNU MER

Nybro måste öka bemanningen på sina särskilda boenden, menar Socialdemokraterna Mikael Svanström och Stig-Roland Fagergård, Omsorgen befinner sig i en krissituation. Genom ökade statsbidrag från staten har Nybro kommun fått del av de så kallade Välfärdsmiljonerna – totalt för Nybro cirka 100 miljoner sedan regeringens tillträde. Pengarna var avsedda att stärka välfärden på kommunnivå. ”Trots…

Läs mer

Sänkt skatt för pensionärer

3 700 pensionärer får sänkt skatt i Nybro kommun Den S-ledda regeringen sänker skatten för pensionärer än mer kraftfullt än vad som tidigare utlovats och fördubblar satsningen för 2018. I Nybro kommun kommer ungefär 3 700 pensionärer få sänkt skatt. Den orättvisa skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare tas även bort helt till 2020. Redan den…

Läs mer

Kyrkoval

Hej Kyrkovalet närmar sig och förtidsröstningen är öppen. På lördag arrangeras Kyrkans dag på torget mellan kl 10-13. Vi sossar kommer givetvis vara där och första timmen har vi även sällskap av vår riksdagsledamot Lena Hallengren. Vi hoppas att vi får träffa er där också. Det är viktigt att vi får så många som möjligt…

Läs mer

TIDIGA INSATSER FÖR ÖKAD TRYGGHET!

I våran stad såsom i alla andra städer och orter finns problematik med bråk och stök på kvällar och nätter som skapar stor otrygghet för de själva och andra människor i omgivningen. Detta ofta med alkohol och droger inblandade. Det vi tänker på nu är ett antal ungdomar som av någon anledning kan ha det…

Läs mer

Nybro kommun på tillväxt!

Det är glädjande och hoppingvnade att antalet barn i våra förskolor och skolor ökar konstant. För ett antal år sedan fokuserades den politiska diskussionen på hur vi skulle kunna minska våra lokalytor när barnen blev färre, nu har vi motsatta utmaningar. Ökningen har pågått ett antal år och vi ser nu hur det börjar bli…

Läs mer

Social investering

Budget för 2018-2020 Vi i S ser med glädje på alla nya medborgare i vår kommun från när och fjärran. De är välkomna som medmänniskor och individer men också som skattebetalare. Det är nu ganska många år sedan Sundströmsrapporten släpptes. Den visade på en ökande kostnadsbörda som skulle fördelas på ett sjunkande antal skattebetalare nationellt,…

Läs mer

Politik verkstad!

För en tid sedan samlades vi i vägga (Karlshamn) för att påbörja arbetet med valmanifest 2018 och lagbygge inför valet. Grunden för detta arbete handlar mycket om vilka prioriteringar och vilka satsningar vi behöver göra i Nybro framöver. Detta arbetet kommer präglas av ett framåtdriv och en optimism om att Nybro ska utvecklas och vara…

Läs mer

Hej Vi vill härmed bjuda in er till medlemsmöte där vi vill höra era funderingar kring vilka prioriteringar vi ska göra i kommunbudgeten 2018-2020. Vi kommer också påbörja arbetet med nomineringar och prioritering av valfrågor 2018 Hjärtligt välkommen till VIP-läktaren i Ishallen kl 18.00 torsdag den 18 maj.

Läs mer

Bilder och ord från 1:a maj

Vi i Nybro arbetarkommun vill tacka alla er som var med och firade 1:a maj med oss. Vi marscherade från Kristallen ackompanjerade av Nybro musikkår och drillflickorna, alltid lika festligt. Vid ankomst till Badhusparken var vi ca 70 personer i tåget som marscherade under våra röda fanor och för att vi ska fortsätta utveckla  Svenska…

Läs mer

Vad är trygghet för dig?

Vi Socialdemokrater har just haft kongress på temat ”trygghet i en ny tid”. Nu är vi ute för att lyssna på vad just du upplever som viktigt för din trygghet, i samhället så väl som i kvarteret. Här är Mikael Tillsammans med Fagge ute och ställer frågan till Nybroborna. Vad är den viktigaste trygghetsfrågan för…

Läs mer
facebook Twitter Email