Nyheter

Väljarundersökningar

I senaste SIFO-undersökningen så ökar moderaterna med över 4% och borgarna jublar. Men den ökningen sker till största delen på de andra regeringspartiernas bekostnad. I media poängterar man att gapet mellan regeringspartierna och oppositionen krymper. Samtidigt med hyllningarna för Reinfeldt och Borg, berömmer man Maud Olofsson, Mats Odell och Jan Björklund. Och det finns all…

Läs mer

Nybro AK:s årsmöte

Nybro AK`s årsmöte hålls i PELARSALEN, Folkets hus 29/3 kl:14.00.

Läs mer

Dags att tala politik

Bruttonationalprodukten (BNP), det vill säga värdet på de varor och tjänster vi producerar, sjönk fjärde kvartalet 2008 med 4.9%. Den svenska kronan rasar mot dollarn och euron, vilket i och för sig innebär att våra exportvaror blir billigare att sälja, men samtidigt att de varor vi importerar blir dyrare. Pensionerna minskar i värde, vilket fått…

Läs mer

Expeditionen stängd

Expeditionen är stängd fr.om 09-02-25 t.o.m 09-03-04 Under tiden nås Mats L på tel:070-29 22 265 och Inger R 070- 567 80 46

Läs mer
facebook Twitter Email