Budgetdebatt

Det är skrämmande hur man kan sitta i fullmäktige en hel valperiod och ta ställning till olika
motioner utan att veta hur man hanterar dessa motioner. Utan att begripa något så elementärt att
en motion skall utredas för att fullmäktiges ledamöter skall ha ett så bra underlag som möjligt när
de fattar sina beslut. Att ett ställningstagande sker när utredningen av motionen skett och inte när
motionen inlämnas till fullmäktige.
Det är också skrämmande när ett parti inte kan presentera ett budgetförslag, inte deltar i
fullmäktiges budgetdebatt eller på annat sätt förklarar hur man tänker finansiera de åtgärder man
föreslår. Till råga på allt skyller man detta på att man inte fått vara med och påverka. Lägger man
inte ner mer energi på att lära sig hur det politiska arbetet fungerar är frågan varför man sitter i
fullmäktige.
Hans Dahlström (S) Nybro

facebook Twitter Email