Borgerlig smutskastning

Ur led är tiden när en kristdemokrat bryter mot åttondet budet, ”Du skall icke bära falskt vittnesbörd mot din nästa”. Eller ordet ”krist” är kanske bara läpparnas bekännelse? För det var just det Mats Odell gjorde nyligen, han vittnade falskt när han angrep Mona Sahlin och påstod hon försökt få något utan att betala för det. En 15 år gammal historia.

Detta är lögn, Mona Sahlin använde kreditkortet på fel sätt, men betalade sin skuld. Samma sak gjorde den moderate utbildningsministern Per Unckel och den borgerliga biträdande justieministern Reidunn Lauren. Märkligt nog har deras agerande aldrig diskuterats, varken då eller senare. De tre har alltså aldrig försökt att lura statskassan på pengar.

När räkningarna på kortutgifter kom, markerade de vilka belopp som var privata och betalade dem själva. Diskussionen gällde kortets föreskrifter att det var avsett för utgifter i tjänsten. Men det fanns ett tillägg att om det användes för privata utgifter skulle det anges på räkningen. En tolkningsfråga där en fjäder gjordes till en höna och där en person av tre ensam utpekades. Och genom en borgerlig förtalskampanj lögnen lever kvar efter femton år.

Men de här märkliga angreppen från borgarna sker även på lokal nivå. I insändare och uttalanden ifrågasätter centern med Nils Grönquist i spetsen demokratin i det socialdemokratiska valsystemet.

Socialdemokraterna har S-föreningar i samtliga delar av kommunen. Går man in på vår hemsida socialdemokraternybro.se under fliken Vårt parti, så finns där uppgifter på vilka de är och vem som är ordförande i respektive förening. Tillsammans bildar s-föreningarna Nybro Arbetarekommun (AK). Efter omröstning på ett medlemsmöte lämnar s-föreningarna förslag till AK:s valberedning om ledamöter i styrelsen, utskotten och valberedningen för kommunala val. Medlemmarna har sedan att ta ställning till valberedningens förslag vid AK:s årsmöte.

Valberedningen för kommunala val har sedan att inför ett val på ett medlemsmöte föreslå kandidater till kommun- landsting och riksdag. Efter valet har valberedningen att efter förslag från s-föreningarna att på ett medlemsmöte föreslå kandidater till nämnder och styrelser.

Det finns två tunga poster i partiet. Först är det kommunalrådet som är partiets ansikte utåt. AK:s ordförande har ansvaret för partiets inre arbete. Bägge posterna innebär ett antal olika uppdrag. Skillnaden är att kommunalrådsposten är ett heltidsarbete, medan AK:s ordförande är fritidspolitiker. Tittar man på tidigare förteckningar över uppdrag, (jag har inte de senaste uppgifterna), så hade förra kommunalrådet och oppositionsrådet 17 olika poster vardera och AK:s ordförande, liksom partiernas gruppledare ett något mindre antal poster. Att vissa uppdrag då kan ha ett samband är oundvikligt.

Hans Dahlström

ordförande i AK:s valberedningen

facebook Twitter Email