Betalningspåminnelse!

På kommunstyrelsens sammanträde idag hade vi en motion uppe för beslut där motionsställaren Martina Aronsson(S) ville att Nybro kommun skulle skicka ut betalningspåminnelse innan en förfallen faktura lämnades över till inkasso.

Detta kan man tycka är en självklarhet men idag skickar Nybro kommun faktiskt inte ut några betalningspåminnelser på försenade fakturor utan de går raka vägen till inkasso. Trots att vi vet att skillnaden mellan fattiga och rika ökar i Sverige. Och att många familjer lever i en ständig oro för att pengarna inte ska räcka till livets nödtorft. Vissa månader går det inte att få ihop ekonomin. Om man en sådan månad missar en räkning från Nybro kommun blir nästa månad inte lättare, då kommer det inkasso och genast har skuldbördan ökat ytterligare.
Vår kommun har en omsättning på över 1 miljard. Vi är beroende av alla våra intäkter för att kunna leverera en god service till våra medborgare, men skadan för kommunen, om vi skulle tillåta oss att skicka ut betalningspåminnelse, är bra mycket mindre för oss än för den familj som varje månad kämpar för att få ihop ekonomin.

Tyvärr fanns inte viljan hos partierna på högerkanten och Nybro alliansen tillsammans med Sverigedemokraterna röstade ner motionen.

facebook Twitter Email