Besök på Lintex


När vice ordförande i Näringsutskottet Tomas Eneroth gästade Nybro passade han och kommunalrådet Inger Rydbrink på att hälsa på hos Lintex.
Lintex är det företag som flyttade in i Bräntorps gamla lokaler. Man flyttade från Fröseke efter som man var i behov av större lokaler och då blev Nybro det naturliga valet. Inte minst för sitt goda företagsklimat. Lintex Göran Löfgren som visade runt i lokalerna berättade att man var nöjd med flytten. God hjälp hade Lintex fått av Nybro Brunn och rekryteringen av personal hade fungerat bra. I dag har man drygt 30 medarbetare och det är lagom numerär utifrån den verksamhet man har. Hur det blir i framtiden beror på vilken efterfrågan det blir på företagets produkter.
Lintex satsar i första hand på egentillverkade presentationsprodukter, som whiteboards, flexibelt utställningsmaterial med olika sorters skärmar, filmdukar, skärmväggar, ljuddämpande väggar och liknande. Det är en mycket designintensiv verksamhet, vilket passar bra när man etablerat sig i Nybro med närheten till designcentret i Pukeberg. Ambitionen är att man skall vara marknadsledande i Norden. Man har också försäljningsorganisationer i Danmark, Norge och Finland.
Från fackets sida tyckte skyddsombudet Ronny Strömberg att samarbetet flyter bra, även om man som alltid ansåg att lönerna kunde vara bättre. Uppdraget som skyddsombud var enklare än det varit på det glasbruk där Ronny tidigare arbetat.
En intressant fråga var hur företag och kommun skulle planera för framtiden. Man var överens om att kommunen behövde veta hur företaget såg fem år framåt i tiden så att man redan nu kunde planera utbildningsinsatser. Något som partiet både centralt och lokalt har med i olika projekt. Genom att dessutom öka insatserna i vuxenutbildningen skulle man bättre kunna tillgodose de behov som ett företag som Lintex skulle kunna efterfråga.
Det personliga besöket från politiker på företagen är mycket viktigt, liksom en rak och enkel kommunikation. Med det nya medborgarkontoret är det meningen att både företag och medborgare skall få en enklare och smidigare ingång till den kommunala apparaten. Redan nu sker kontakter mellan företagen och kommunen och då främst genom Nybro Brunn. Något som fungerar bra enligt ansvariga på Lintex. Däremot är det Ingers avsikt att utöka de personliga besöken när hon nu blivit lite varm i kläderna på kommunalrådsstolen.

En rolig detalj från besöket. Tomas Eneroth är bördig från Kosta och har goda kännedom och goda kontakter med glasbruken och bygden i övrigt. Göran Löfgren har bland annat jobbat på Målerås Glasbruk och på Kährs. Inger Rydbrink har bott i Orrefors en period och arbetat på Kährs. Ronny Strömberg är nästan jämgammal med Inger och de bägge känner varandra sedan skoltiden. Inte undra på att samtalet mellan de fyra ibland tog konstiga vändningar. En personkemi som är nog så viktig vid det fortsatta samarbetet.

En tråkigare detalj. Efter besöket kallades det till pressmöte. Tanken var att redogöra för ett spännande och intressant besök på ett nyetablerat företag i kommunen. Extra intressant när vi samtidigt hade näringsutskottets vice ordförande Tomas Eneroth på besök. Han var på väg till en debatt i Kalmar och var vänlig att stanna till några timmar i Nybro. Med tanke på hans centrala uppdrag i utskottet kunde han ge värdefulla inblickar om hur man resonerar kring näringslivsfrågorna på central nivå. Till pressmötet kom Barometern, medan Östra Småland och Nybro Tidning tydligen inte tyckte detta var tillräckligt intressant för deras läsare. En mycket underlig prioritering kan man tycka.

PS. Tomas Eneroth skulle debatterat med Maud Olofsson i Kalmar, men hon backade ur och skickade en ersättare i stället. Det är tydligen inte första gången den partiledaren gör så. DS.

Hans Dahlström

facebook Twitter Email