Bernt Jonsson nr 15

Bernt Jonsson

Namn: Bernt Jonsson
Bostadsort: Nybro
Ålder: 76 år
Yrke: Pensionär
Kort info om vem är jag:
Jag är en erfaren kommunpolitiker. Har varit aktiv över 25 år.
Kort beskrivning varför jag engagerat mig politiskt i Socialdemokraterna i Nybro:
Jag tycker det är viktigt att slå vakt om demokratin och att alla ska behandlas rättvist. Jag vill vara med och utveckla Nybro kommun.
Vilka är de viktigaste frågorna för dig i Nybro kommun:
Det är att se till att bostadsbyggandet kommer igång snarast.
Varför ska man rösta på Socialdemokraterna den 14/9:
Vi står för rättvisa och att alla har möjlighet att komma till tals.

facebook Twitter Email