Barometerns okunskap

Barometerns ledarsida saknar med all tydlighet kunskap om löneförhandlingar. Tyvärr har tidningen övergått från signerade ledarkommentarer till intet förpliktande beteckning ”Red”. En åtgärd som luktar feghet lång väg.
Denna ”Reds” okunskap visar sig i ett svar på ett inlägg från Peter Schönefeld, kanslichef på Arbetslöshetskassornas Samorganisation. Peter Schönefeld förklarar att arbetslöshetsförsäkringarna finansieras av medlemsavgifter och arbetsmarknadsavgifter och inte genom skatter. För 2007 kom 61 % från medlemsavgifter och resten från del av det löneutrymme som löntagarna har avstått från. 2007 gav systemet ett överskott på 28 miljoner som gick rätt in i statens kassakista.
Denna information fattar inte ”Red” och visar därmed att denne inte känner till hur en förhandling går till mellan arbetsmarknadens parter. Förhandlingarna handlar om ett paket där löntagarna kan avstå från del av lönehöjningar till förmån för exempelvis en avgift för arbetslöshetsförsäkringen. Denna del av löneutrymmet vill alltså ”Red” på Barometern kalla för en skatt. Där emot har ”Red” inga kommentarer till de 28 miljoner i överskott från medlemsavgifter och arbetsmarknadsavgifter som försvinner in i statskassan mörka hål.
Nu är detta inte ett isolerat påfund från högerregeringen och dess allierade ledarsidor. Man gör samma sak med pensionerna. Inbetalda pensioner är en uppskjuten lön som tagits från löneutrymmet under den aktiva perioden. Borgarna väljer att kalla detta för ett bidrag och beskattar därför den uppskjutna lönen hårdare än annan lön.
I grunden handlar det självklart om viljan att ersätta det generella välfärdssystemet med ett privat system där var och en betalar sin egen välfärd. Något som ökar klyftorna i samhället med de konsekvenser det får.
Hans Dahlström

facebook Twitter Email