Avstamp inför valrörelsen

Det har väl knappast undgått någon att partierna nu börjar vässa sina vapen inför nästa års valrörelse. Vi i Nybro var med på en sammandragning i Oskarshamn. ”Vi” var ordförande Mikael, styrelseledamöterna Kaj, Brith Louise och Catharina och Hans från INFO-utskottet.

Inledde gjorde Håkan Juholt som på sitt speciella manér fick fart på församlingen när han drog upp riktlinjerna för vår politik och nuvarande Reinfeldtsadministrationens tillkortakommande.

Nästa man till rakning var Lars ”Laban” Bengtsson som tillhör Monas kommunikationsstab. Då handlade det om att väljargrupperna har förändrats, hur och var man bäst för ut partiets budskap och viktiga väljargrupper. En intressant återupprepning vore att ställa sig utanför arbetsförmedlingarna och låta varje arbetslös som kommer ut slå i en spik i en bräda. Det är ju modernt att ligga på spikmattor och en sådan bräda kunde man skicka upp till Reinfeldt att vila på.

Paneldebatt
Så var det dags för ÖS ledarskribent Peter Akinder att ställa ett antal utvalda representanter mot väggen. Det var riksdagsledamöterna Lena Hallengren och Désirée Liljevall, landstingsrådet Lena Segerberg, landstingssamordnaren Yvonne Hagberg, Oskarshamns Lis Lyrbo och Mönsterås Katarina Johansson. Vän av ordning kanske funderade lite över om det fanns någon underliggande idé med bara kvinnor i panelen?
Nåja, de sex klarade sig ganska bra under Peters korsförhör, även om det svajade några gånger. Man kan väl tycka det är oroväckande att en riksdagsledamot inte kan ett pensionssystem som vid årsskifte kommer innebära att pensionärerna får sämre pension. Men det finns några månader kvar av året för att läsa på innan detta är ett faktum för den tidigare hårt drabbade gruppen.

Lena Hallengren återkom och redogjorde för viktiga frågor inför den stundande partikongressen innan det var dags för lunch.

Bo Krogvig
Bo Krogvig
Mätta och nöjda bänkade sig sedan deltagarna inför mötets mest spännande punkt. Partiets nyutnämnde valledare Bo Krogvig tog till orda. Vem är då Bo Krogvig? En liten 57-årig man med pondusmage. Var i sin ungdom aktiv i SSU, varit landstingsråd i Stockholms län. Var kampanj- och informationschef hos socialdemokraterna under tio år från mitten av 1980-talet. Är delägare i PR och konsultfirman Springtime och räknas som en av Sveriges mest erfarna kampanjmakare. Har haft flera internationella uppdrag, bland annat var han med i Nelson Mandelas valkampanj i Sydafrika. Är idrottsintresserad och har bistått Zlatan med råd och PR-tips.
Och nu är han alltså tillbaka i partiet som nationell ansvarig valledare. Utan tvekan en spännande förstärkning.
De representerade kommunerna fick redogöra för något speciellt som den egna kommunen gjort vid tidigare valrörelse och vi i Nybro pekade på idén med att utse ett lag med lagledare för att ge en bild av våra ansvariga politiker inom olika verksamheter. Något som Krogvig uppehöll sig särskilt vid som ett bra initiativ.

Självklart fick vi ett antal visdomar att ta med hem till vår egen valrörelse som:
Vänstern ser politiken som ett verktyg för att skapa ett bättre samhälle.
Högern ser politiken som ett hinder för privat intressen.

Partiombudsmannen Mattias Adolfson avslutade sammankomsten med information från partidistriktet. Bland annat visade han på vilket bra verktyg Sosserian kan vara inför kommande kampanjer. Där kan alla medlemmar gå in och anmäla sig och ta del av de möjligheter och den information som finns. Om man nu inte nöjer sig med vår eminenta hemsida!

Till sist en uppmaning från mötet. Den kampanj mot Mona Sahlin som pågått en längre tid i olika medier, inklusive vår statliga radio- och television, är initierad av våra motståndare på högerkanten. Det är ingen ny strategi från det hållet, vi som var med känner igen taktiken redan från Erlander och Wigforss dagar. Sedan har det fortsatt, där den mot Olof Palme var den värsta och som slutade i ett mord.
Så en uppmaning, köp inte mosa Mona kampanjen.
Hans Dahlström

facebook Twitter Email