Moderaterna vill efterkonstruera protokoll

Vid omsorgsnämndens sammanträde den 5/2 behandlades Stig-Roland Fagergårds motion om att behålla Törnvägen 1 och 3. I samband med ärendet agerade socialdemokraterna tillsammans med vänstern enligt följande: Stig-Roland Fagergård (S) yrkar tillägg av att-sats i enlighet med följande: ”Socialdemokraterna och vänstern yrkar att de 16 platserna på Törnvägen 1 – 3 bör bevaras inom omsorgsförvaltningen…

Läs mer

Debattartikel om segregation i skolan

Idag skriver Tobias Fagergård om vikten av att lägga i en högre växel för att motverka en fortsatt ökande segregation när utredningen om framtidens skola går in i sitt slutskede...

Vi måste sluta segregera och börja integrera Frågan om lokalförsörjningen i skolan är troligtvis den hetaste frågan i Nybro just nu och har dessutom varit det över en ganska lång tid. Frågan har dragits i långbänk och har gång på gång nedprioriterats av den Centerledda Alliansen under hela den förra mandatperioden. Från Socialdemokraternas sida har…

Läs mer

Alliansen pratar med SD

Efter omröstningen om kommunfullmäktiges ordförande anklagade Christina Davidsson (C) oss öppet i pressen för att ha pratat ihop oss med SD. Detta var rena lögner från kommunalrådet.  Även SD klargjorde då att inga samtal förekommit.  Under måndagens fullmäktige blev det tydligt att istället alliansen och SD var mycket samspelta. SD röstade med alliansen i samtliga…

Läs mer

Uppdaterad hemsida

Idag har hemsidan blivit uppdaterad ordentligt. Ni hittar nu alla våra ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser 2019-2022. Sidan med vår politik är också ombyggd och ni kan nu både ladda ner vårt kommunpolitiska program 2019-2022 (valmanifest) eller läsa dess innehåll direkt på hemsidan efter de olika rubrikerna.  Passade ju givetvis på att…

Läs mer
facebook Twitter Email