Sammanfattning av AK årsmöte 2019

Söndagen den 10 mars samlades närmare 40 medlemmar i pelarsalen för att genomföra ett nytt årsmöte i Nybro Arbetarekommun. Mötet inleddes med 50 minuters fantastisk underhållning när Glada Bokens Orkester spelade medryckande musik för deltagarna. Det är ett härligt gäng grabbar som verkligen bjuder på kvalitativ underhållning. Kan absolut rekommenderas! Stort tack till er alla!…

Läs mer

Välkomna till årsmöte 10 mars

Läs mer

Moderaterna vill efterkonstruera protokoll

Vid omsorgsnämndens sammanträde den 5/2 behandlades Stig-Roland Fagergårds motion om att behålla Törnvägen 1 och 3. I samband med ärendet agerade socialdemokraterna tillsammans med vänstern enligt följande: Stig-Roland Fagergård (S) yrkar tillägg av att-sats i enlighet med följande: ”Socialdemokraterna och vänstern yrkar att de 16 platserna på Törnvägen 1 – 3 bör bevaras inom omsorgsförvaltningen…

Läs mer

Debattartikel om segregation i skolan

Idag skriver Tobias Fagergård om vikten av att lägga i en högre växel för att motverka en fortsatt ökande segregation när utredningen om framtidens skola går in i sitt slutskede...

Vi måste sluta segregera och börja integrera Frågan om lokalförsörjningen i skolan är troligtvis den hetaste frågan i Nybro just nu och har dessutom varit det över en ganska lång tid. Frågan har dragits i långbänk och har gång på gång nedprioriterats av den Centerledda Alliansen under hela den förra mandatperioden. Från Socialdemokraternas sida har…

Läs mer
facebook Twitter Email