Pubkväll!

Onsdagen den 31 januari 2018 kommer det att anordnas en PUB-kväll för socialdemokrater (medlemmar till att börja med). Tanken är att vi ska ha detta som en återkommande trivselkväll en gång per månad. Klockan 19.00 – 22.00 träffas vi på PUBEN i Folkets Hus för att umgås och diskutera politik och mycket annat. Var och…

Läs mer

Aktiviteter!

Våra utåtriktade aktiviteter kommer denna vinter se ut som följer: Lördag 20/1 Torget kl 10.00 – 13.00 Onsdag 30/1 Kvantum kl 17.00 – 19.00 Söndag 11/2 dörrknackning Skomakarområdet kl 15 .00 – 17.00 Lördag 24/2 Torget kl 10.00 – 13.00 Söndag 4/3 dörrknackning Kungshallsområdet kl 15.00 – 17.00 Lördag 10/3 Torget kl 10.00 – 13.00…

Läs mer

Särskilt boende

Återigen visar femklövern i Nybro sin ovilja, eller inkompetens, att se behovet av platser inom särskilt boende och tryggt boende. Vid omsorgsnämndens sammanträde den 12 december yrkade socialdemokra- terna att man skulle beställa byggnation av ett nytt särskilt boende med 32 platser. Det avslog femklövern som istället som vanligt antog ett svävande vagt beslut, att…

Läs mer

Landsbygdsfond!

Vid Nybros KS sammanträde 27 nov 2017, i samband med att ärendet avstämning kommunplanen 2018 behandlades yrkade socialdemokraterna att man skulle tillskapa en landsbygdsfond med 1,5 mkr i 2018 års driftbudget eftersom årsbokslutet visar ett stort överskott. Från fonden skulle föreningar mfl ute i de mindre tätorterna kunna söka pengar till trivselskapande åtgärder mm. KSau…

Läs mer
facebook Twitter Email