Årsmöte på Ansgarsgården


Nybro S-förening stod som värd för AK:s årsmöte som hölls på Ansgarsgården. Mötet inleddes av ordförande Mikael Svanström som höll en parentation med en tyst minut över medlemmar som gått bort under året. Till ordförande för mötet valdes rutinerade Tage Karlsson och som sekreterare Carina Akinder. Styrelsen och utskotten föredrog sina verksamhetsberättelser. Styrelsen fick godkänt av revisorerna och mötet beslutade om ansvarsfrihet. Bernt Jonsson föredrog Fullmäktigegruppens berättelse och därefter fastställdes medlemsavgiften för 2013.

Så var det dags för val. Det blev omval till styrelsen på Carina Akinder och Karl Längberg, nyval på Martina Aronsson, Kaj Göransson, Ann Hammenholt och Milla Dietrichson. Den senare ett fyllnadsval efter Martina Andersson på 1 år.

Efter konstituering fick styrelsen följande sammansättning:

Ordförande: Mikael Svanström Madesjö S
Vice ordförande Martina Aronsson Alsterbro S
Kassör Ann Hammenholt Nybro S
Sekreterare Carina Akinder Nybro S
Vice sekreterare Eva Karlsson Glasbygden S
Ledamot och medlemsansvarig Kaj Göransson Abbetorp/Bäckebo S
Ledamot Bernt Jonsson Hanemåla S
Ledamot Karl Längberg Nybro S
Ledamot Milla Dietrichson Örsjö S

Styrelsesuppleanter:
Lennart Storm Madesjö S, Anders Lundell Hanemåla S, Eva Baranyai Glasbygdens S, Mats Dahl Abbetorp/Bäckebo S,Börje Bäckström Alsterbro S

Kvar som revisorer valdes Hanne Jensen, Ronny Hjärtstrand och Kristian Lundh och suppleanter Kurt Karlsson, Tage Karlsson och Roland Larsson. Kerstin Fransson omvaldes till ombud i ABF med Börje Bäckström som ersättare. Mats Dahl och Göran Dackebro skall bära partiets fana och Evy Annér får hjälp av Cecilia Olsson att hålla kvinnoförbundets fana högt.

Så valdes ledamöter till olika utskott, Facklig/Politiska, Informations, Miljö och Pensionärsutskottet. Två valberedningar dels till kommunala val, dels till AK:s årsmöte 2013. Ordförande Mikael Svanström överlämnade en blomma och ett välförtjänt tack för flera års förtjänstefullt arbetet i styrelsen till avgående vice ordförande Brith-Louise Fagerstrand, kassören Mats Larsson och ledamöterna Christer Jonsson och Martina Andersson. Så avslutades årsmötet och Nybro S-förening bjöd på mat och kaffe med kaka. Under tiden informerade Kalle Längberg om LUPP, Lokal uppföljning av UngdomsPolitiken. En undersökning som regionförbundet initierar och där elva av länets kommuner deltar, endast Kalmar står utanför. Nybro deltar för första gången efter som kommunens ungdomsråd höll på med en egen undersökning 2009 då det förra gången var aktuellt. LUPP vänder sig till ungdomar mellan 15-24 år och frågar om hur de upplever fritid, skola, politik, samhälle, trygghet, hälsa, arbete och framtid. I förra undersökningen hade man över 80% deltagande vilket är mycket högt för enkäter. Svaren kommer sedan att ligga till grund för politiken både regionalt och lokalt.

Rapport & Bild Hans Dahlström

facebook Twitter Email