Årsmöte Nybro AK

Härmed kallas du som medlem i Nybro Arbetarekommun till årsmöte för år 2013.

Söndag 24 mars
Kl: 15.00
Församlingshemmet Örsjö

Med vänlig hälsning
Nybro Arbetarekommun

facebook Twitter Email