Är TV 4 opolitisk?

Reklamkanalerna drivs i vinstsyfte och dess främsta funktion är att tjäna pengar åt ägarna. Men för att få så många konsumenter som möjligt att titta på reklamen så sänder man olika program mellan reklamsnuttarna. Dessa program är noga marknadsundersökta för att attrahera tittare i de mest köpstarka grupperna, framför allt barn, ungdomar och yngre medelåldern.

TV 4 sändningstillstånd beslutas politiskt. Man kan utgå från att borgarna har en mer positiv inställning till reklam TV. Moderaterna har exempelvis föreslagit att man skall nöja sig med en statlig kanal och därför sälja ut TV2. TV 4 har alltså all anledning att i sitt programutbud stödja en borgerlig politik och frågan är om man gör det?

I Nybro beslutade fullmäktige att ta bort alla solarier som fanns i kommunal regi. Beslutet grundade sig på rekommendationer från Folkhälsorådet som hänvisade till Strålskyddsmyndigheten . Det finns indikationer på att solarier kan framkalla cancer.

Detta uppmärksammades av TV 4 som gjorde ett reportage. Men man vände sig inte till det ytterst ansvarige kommunalrådet Inger Rydbrink, utan till oppositionsrådet Christina Davidson. Till saken hör att Davidson, liksom sin företrädare, använder titeln ”kommunalråd” när hon vill påskina sin egen roll i för kommunen positiva sammanhang, men använder ”oppositionsråd” när hon anser att kommunen tagit mindre bra beslut.

Efter som det inte var första gången TV 4 vände sig till oppositionsrådet när det gällde ett officiellt beslut i en kommunal fråga, så frågade jag reporten Lizzie Gandskog varför. Hon påstod att hon sökt Inger men inte fått tag på henne. När jag påpekade att de två faktiskt möttes i korridoren på Balder, medgav hon detta, men säger att intervjun med Davidson varit bestämd tidigare.

Gandskog menade att eftersom det var full enighet när beslutet togs så spelade det ingen roll vem hon intervjuade. Men i inslaget påstod Davidson att beslutet också togs för att kommunen inte skulle konkurrera med privata företag. Den delen fanns inte med i beslutet och därmed var detta inte ett officiellt uttalande i frågan utan en partsinlaga.

Tillbaka till ursprungsfrågan: Är TV 4 opolitisk? Historien om solariet visar att svaret är nej! TV 4 har vi ett flertal tillfällen sökt borgerliga företrädare när man velat ha kommentarer i olika frågor. Detta bör vi förhålla oss till när reklamkanalerna visar andra politiska inslag.

Hans Dahlström

facebook Twitter Email