Ann Hammenholt nr 6

Ann Hammenholt

Namn: Ann Hammenholt
Bostadsort: Alsjöholm
Ålder: 55 år
Yrke: Resurs i skolan/fritids

Kort info om vem är jag:
Gift med Håkan,1 barn 2 bonusbarn, 1 barnbarn och 2 bonusbarnbarn. Engagerad i människor med ett extra behov av stöd.  Jag är glad, positiv, envis, omtänksam, djurälskare. Har alltid en stund över för att lyssna på andra.
Kort beskrivning varför jag engagerat mig politiskt i Socialdemokraterna i Nybro:
Arv, och ett eget starkt intresse för samhälle, miljö och människor.  Har varit aktiv i många år. Är ordförande i Myndighetsnämnden, sitter i styrelsen för Nybro Energi, kommunfullmäktige. Tidigare även ledamot i tekninska nämnden och individ och familjenämnden. Är kassör i Nybro Arbetarekommun
Vilka är de viktigaste frågorna för dig i Nybro kommun:
Att se alla barn med behov av stöd  i skolan, inte bara de med diagnoser. Frågor vi hanterar i Myndighetsnämnden angående livsmedel, bygglov, tillstånd och miljö.
Varför ska man rösta på Socialdemokraterna den 14/9:
Vi vill utveckla och förbättra. Ibland måste man ta väldigt obekväma beslut  men då gör vi det, för det gagna oss som kommuninvånare. Framtiden förändras och förändringar kostar. Tron på partiets grundvärderingar

facebook Twitter Email