Ann-Christine Quist-Karlsson nr 4

AnnChristin Quist-Karlsson

Namn: Ann-Christin Quist-Karlsson
Bostadsort: Nybro
Ålder: 57 år
Yrke: Undersköterska

Kort info om vem är jag: 
Gift, tre vuxna barn, 2 barnbarn och en hund. Jobbat inom vård och omsorg i hela mitt arbetsliv. Älskar vara ute i skog och mark och att gympa med Friskis och Svettis.
Kort beskrivning varför jag engagerat mig politiskt i Socialdemokraterna i Nybro:
Socialdemokraterna står för de värderingar jag har, framtidstro och engagemang och alla människors lika värde. Jag vill kunna påverka det samhälle jag bor och verkar i.
Vilka är de viktigaste frågorna för dig i Nybro kommun:
Trygghet för invånarna  och anställda i Nybro kommun. Bra bostäder för alla.
Varför ska man rösta på Socialdemokraterna den 14/9:
För att vi har den bästa politiken för alla.

facebook Twitter Email