Angående hämtning av grovsopor

I bland får man bara erkänna sin egen begränsning och glömska. Med skammens rodnad och nedböjt huvud får jag meddela att jag totalt missat att svara på Eva Baranyais fråga om hämtning av grovsopor. En fråga som ställdes för ett bra tag sedan. Men bättre sent än aldrig.

Här kommer svaret från Gabriella på KSRR:

”Helårsboende har möjlighet att lämna grovavfall vid sin tomtgräns två gånger per år, kostnadsfritt. En gång under första perioden vi hämtar, april-juni och en gång under andra, som pågår september-november. I Nybro kommun hämtar vi grovavfall på fredagar och man måste anmäla minst en vecka i förväg att man önskar få hämtat. Det är också viktigt att man uppger vad man planerar att lämna. Mängden man får lämna per tillfälle är max två kubik. Viktigt att notera är också att man inte får lämna all sorts avfall. Exempel på sådant vi inte hämtar är trädgårdsavfall, farligt avfall samt förpackningsmaterial och tidningar. Önskar man fler hämtningar än de två kostnadsfria, är kostnaden då 292 kr + 180 kr/kubik (brännbart, elektronik).”

Jag hoppas att detta är svar på Evas frågor och lovar samtidigt att bättra mig när det gäller svarstiden.

Med kamratlig hälsning

Hans Dahlström
INFO-ansvarig

facebook Twitter Email