Alsterbro skola bäst i länet

Det är med glädje vi idag tar del av nyheten att vi har länets bästa skola i vår kommun. Detta tack vare bra, engagerad personal med fokus på hur de kan stötta elevernas inlärning på bästa sätt utifrån läroplanen.
Svensk skola utstår nu hård granskning och mycket kan bli bättre. Vi socialdemokrater går till val på att minska skolklasserna, då vi vet att det är viktigt för en god inlärning. Med mindre klasser får lärarna mer tid för varje elev och det blir en lugnare miljö i klassrummet.
Just dom förutsättningarna finns i Alsterbro. Vi Socialdemokrater vill ge fler elever samma chans som eleverna i Alsterbro, men för det behövs en regering som prioriterar satsningar i skolan före skattesänkningar, en regering som anser att alla skall ha rätt till läxhjälp, inte bara de som har föräldrar som kan betala. Till detta behövs fler lärare, som istället för att fokusera på betygskriterier får fokusera på eleverna.

Återigen visar det sig att Nybro kommuns skolor når goda resultat nationellt, och som skolpolitiker och medborgare är jag stolt, mycket stolt, för vad som presteras i våra skolor i kommunen. Ännu nöjdare blir jag som förälder då mina barn får ta del av den goda undervisningen som bedrivs.

Tack till alla er som kämpar för våra barn.

Satsning har höjt studieresultat

facebook Twitter Email