Alliansens skolförslag är oerhört vagt och fullt av frågetecken.

Alliansen röstar alltså fram ett förslag i skolfrågan med ett värde på nästan 400 miljoner men säger att det bara får kosta 250 miljoner. Vad i förslaget de tänker skippa att genomföra vägrar de svara på.

Förutom de 400 miljonerna tillkommer kostnader för paviljonger på flera skolor, extraresurser till Fagerslättsskolan, sanering av mark mm. Men det får fortfarande bara kosta 250 miljoner.

Lösningen för att hamna på 250 miljoner är tydligen att utvärdera det en gång per år. Om det innebär att slopa någon del i investeringen varje år eller lägga till nya pengar varje år framgår inte.

Dessutom har varken facket, skolledare eller Lärandenämnden fått tycka till om förslaget innan beslut. Enligt KD ska samtal föras med nämnda parter efter att beslutet är taget. Det är ju så dags då!

Vårt alternativ har utredningsgruppen lyft med samtliga nämnda där både skolledare med flera förordat just förslaget vi försökte få igenom idag.

Men tyvärr vann prestige över logik på gårdagens kommunstyrelse. Nu tar vi nästa fight i KF.

Nybros invånare måste förstå att alliansens förslag är ett luftslott. Utredningsgruppen av skolutredningen har varit tydliga, alternativ D är det bästa för framtidens skola i Nybro. Att gå emot det är att inte vilja det bästa för våra barn och barnbarn.

Beslut om skolsatsning i Västeräng

facebook Twitter Email