Alliansen i Nybros hanterar demokratin vårdslöst

På kommunstyrelsen igår fortsatte alliansen hävda att det var korrekt att använda pengarna feån beslutad satsning på höjd bemanning i demensvården till att täcka budgetunderskott. De vägrade låta frågan gå vidare för ny behandling i kommunfullmäktige trots att beslutet om satsningen togs där. De hanterar demokratin vårdslöst.

Hur ska vi får trovärdighet i beslutade satsningar när alliansen hanterar riktade medel på detta sätt. Det är inte annat än tragiskt. På vilket sätt kan vi i opposition vara säkra på att t.ex. de ökade resurser som alliansen lovar till enskilda skolor i sitt skolförslag verkligen kommer att användas till det och inte för att täppa till andra eventuella hål som man gjorde i detta fall.

Oenighet om hur pengar till ökad bemanning får användas

facebook Twitter Email