56 miljoner i budgetöverskott, inget att skryta med!

Kommunledningen klappar sig på bröstet över det stora budgetöverskottet. De ser inte behoven som finns i kommunen, framförallt inom lärande och kulturnämndens ansvarsområde där vi Socialdemokrater känner stor oro för den rådande resursbristen.
Vi har vid ett flertal tillfällen påtalat vikten av att det resursfördelningssystem vi för närvarande har också efterföljs.
Tanken med systemet är att när elevantalet ökar ska även budgeten för skolan göra det. Det kanske kan tas för givet att det borde gå till så.
Tyvärr har det inte fungerat så bra i praktiken och resurserna har inte på långa vägar ökat i den omfattning som elevantalet.
Många flyttar till Nybro kommun och födelsetalen är höga.
Det gör att antalet elever i våra skolor i år kommer öka med ca 316 barn.
Lärande och kulturnämnden får dock inte resurser som motsvarar detta ökade behov.
Dessa nya elever måste vi ta tillvara på och de har rätt att få de resurser som de behöver.
Att skolorna då inte får tillräckligt stor budgetökning är detsamma som en rejäl besparing, en besparing på eleverna.
Att kommunen samtidigt gör ett budgetöverskott på 56 miljoner gör situationen för mig omöjlig att förstå och motivera.
Nu behöver vi se till så resurserna som skapas också används på det sätt som var tänkt, och i tid!
Joakim Johansson (S) Lärande och Kulturnämnden

facebook Twitter Email