56 miljoner från staten och bristande tillit

I slutet av förra året delade regeringen ut akuta pengar till landets kommuner för att kompensera ökade kostnader pga ökat flyktingmottagnade. Pengarna skulle användas för ökade kostnader 2015 0ch 2016. Nybro kommun fick över 56 miljoner att fördela.
Det är mycket pengar och som politiker är vi alla måna om att använda dessa klokt. Eftersom pengarna är avsedda för 2015 och 2016 var det också viktigt att snabbt fatta beslut och omsätta pengarna till verksamhet. I detta rådde enighet.

Alla förvaltningar fick i uppdrag att identifiera de merkostnader de haft och skulle ha, för att vi ska göra ett bra mottagande. Detta skulle vara underlag till beslut som skulle tagits på kommunstyrelsens arbetsutskott ( KSAU) igår. Det är svårt att veta hur man ska använda pengar som man inte vet kommer år från år och förvaltningarna har tänkt olika när man gjorde läxan.

Till detta förändras förutsättningen av vår kommunledning. När alla räknat på kostnader 2015 och 2016, föreslås att man ska dela upp fördelningen på tre år dvs 2016, 2017 och 2018 och att man ska ta fram en plan för detta. Till på köpet ifrågasätter politiker från det styrande partiet det underlag som är framtaget och anser att vissa förvaltningar (med en detaljerad redovisning) och ifrågasätter åtgärder de vill göra.

Beslutet på kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) blir sålunda att inget beslut om utdelning av pengarnas,  utan istället att en plan ska tas fram (vad hände med enigheten om snabbt beslut). Förvaltningarna får istället i uppdrag att planera för att använda pengarna utan att veta hur mycket de får, om allt delas ut nu eller om pengar ska reserveras för oförutsedda utgifter framöver.

Tanken är bra men vi har våra nyanlända hos oss nu. Det är nu vi behöver göra verksamhet för pengarna för att säkerställa en god integration och skapa förutsättningar för att de så snabbt som möjligt ska koma tillrätta i samhället och komma i egen försörjning. Att politiker i ledande ställning då inte har litar på tjänstemännens kompetens utan ifrågasätter småsummor är allvarligt. Som deltidspolitiker i KSAU har vi ett övergripande ansvar för hela kommunen, men vi kan omöjligt alla kommunens verksamheter på detaljnivå. Därför har vi till vår hjälp tjänstemän och partikamrater ute i de olika nämnderna som kan området och kan hjälpa oss i beslutsfattandet. Att då inte heller lite på de politiker som finns i nämnderna är för mig helt främmande, men tyvärr inte för alla av oss.

Därför kära Nybrobor kommer staten integrationspengar inte ut och gör nytta i våra verksamheter än. Detta är beklagligt på både kort och lång sikt.

Jag vill ändå skicka med en hälsning till all vår personal i skola och barnomsorg  där personalen nu gör ett tungt och fantastiskt jobb, och till våra tjänstemän att utan er står vi politiker oss slätt.

 

Martina Aronsson

Vice ordf Lärande och Kulturnämnden och ledamot i KSAU

facebook Twitter Email