Privatisering kära privatisering!

 

Tidigare i år var det den personliga assistansen Davidsson ville privatisera, turligt nog stoppades de planerna i fullmäktige. Men så är det nu dags för nästa försök denna gång är det dock våran mark och service avdelning som kan komma att säljas ut.

Alliansen och SPI har med stöd av Sverigedemokraterna beslutat om att införa utmaningsrätt. Nu drabbar det mark och service som omfattar allt så som gräsklippning, snöröjning skötsel av gator och torg mm. Att införa utmaningsrätt innebär att privata företag har rätt att lägga anbud på de delar som kommunen beslutat ska prövas. I förlängningen skulle en upphandlingsprocess starta utifrån LOU (lagen om offentlig upphandling).

Utmanare som nu finns till buds är ett företag startat 2016 utan anställda som menar att man kan göra Mark och Service uppgifter billigare. Alliansen hugger på den som barn efter julklappar på julafton. Inte nog med att anta utmaningen, man vill också besluta att detta ska vara en prioriterad fråga för Samhällsbyggnad.

Vi ställer oss inte emot möjliga effektiviseringsmöjligheter inom verksamheten, sådana möjligheter måste alltid tas till vara. Vi ställer oss dock emot att sälja ut och privatisera i dagens läge. Det finns redan idag uppdrag till Mark och service och våra bolag om att se över sina arbetssätt och hur de ska kunna samverka mer för att kunna effektivisera och förbättra verksamheten. Vi vill låta den översynen få ha sin gång. Det finns också tankar om en bolagisering av mark och service och det arbetet vill Vi påskynda.
Att då komma med ett nytt uppdrag ovan på detta ser vi bara är kontraproduktivt.

facebook Twitter Email