Nybro Brunn går i graven

Läs med webReader

Korrigering: Ibland blir det fort och rätt, men risken är stor att det blir fel om det går allt för fort. Lite fel blev det sist, Näringslivschefen finns under kommunstyrelsen och inget annat. Sedan var också MP med på båten och godkände uppgörelsen om Brunnen.

Fram till årsskiftet har Nybro Brunn varit moderbolag för kommunens aktiebolag. Från nyår blir det Nybro Kommun AB som övertar den rollen. Samtidigt har den nya näringslivschefen fått sitt huvudsäte Nybro Kommun AB, därmed flyttas huvudansvaret för näringslivsfrågor från Nybro Brunn. Under det sista året har Nybro Brunn sökt en ny vd, men inte lyckats. Med anledning av de förändringarna inom de olika bolagen i kommunen har därför frågan väckts om Nybro Brunn är ett tillräckligt kostnadseffektivt alternativ. En överflyttning av verksamheten till Nybro kommun skulle kunna ge en besparing på cirka 2.5 miljoner.

Ingen förändring av verksamheten
Förändringen är administrativ och kommer i princip inte att förändra verksamheten.

Organisationsflytten kommer att innebära:

NTU (Nybro Träutbildning), Nybro Vuxenutbildning, Riksglasskolan och liknande verksamheter flyttas till Barn- och Utbildningsnämnden. (Där de i stort funnits tidigare).

Näringsliv och Arbetsmarknadsenheten flyttas till Kommunstyrelsen. Den flytten har i stora delar redan skett i och med att näringslivschefen knutits till kommunstyrelsen.

Svetrak flyttas till Transtorpsfastigheter AB. Svetraks vidare öde är under diskussion.

Ägande, drift och underhåll av fastigheter flyttas till Teknik och Samhällsbyggnadsnämnden.

Nybro Brunns styrelse ändras till tre ordinarie ledamöter med tre ersättare i AB Nybro Brunn och Transtorpsfastigheter AB. Där utgår endast sammanträdesersättning och inga fasta arvoden.

Förändringen beräkna man klara av redan under första kvartalet 2013.

Uppgörelsen har fått klartecken från S, M, KD, V, SPI och FP. Däremot inte av Centern och Christina Davidson. Davidson är vice ordförande i Nybro Brunn och skulle gå miste om sitt arvode vid den föreslagna förändringen….

När Christina Davidson var oppositionsråd var hon heltidsanställd och tackade i alla fall inte nej till lönen. När sex partier av sju säger ja till en förändring får man väl hoppas att de sex har kontroll över situationen. Eller är det så att ”jag har rätt och alla andra har fel”.

3 reaktion på “Nybro Brunn går i graven

  1. Var finns underlaget??
    Anledningen till att Centerpartiet inte undertecknade pressmeddelandet är att vi inte har för vana att ta beslut som grundar sig på ett pressmeddelande. Vi vill ha en ordentlig konsekvensutredning som visar om det är ekonomiskt och juridiskt försvarbart att splittra upp verksamheten. Vi vill också veta hur skrivna avtal med våra samarbetspartners hanteras i ev. ny organisation mm.
    Att ni socialdemokrater har hanterat arvodesfrågan för kommunalråden och era ordförander på ett mycket osmakliogt sätt och nu försöker lägga någon fom av skuld i mitt knä, säger mer om er än om mig. Jag har ett civilt jobb med en inkomst som jag är helt nöjd med och det skulle aldrig falla mig in att bygga upp ett ekonomiskt beroende på politiska uppdrag.
    Christina Davidson

  2. Då det verkar finnas ett intresse hos er socialdemokrater om mina arvoden så hanterar jag mina politiska uppdrag och mitt civila jobb enligt följande:
    Idag finns det en lag som säger att om man uppbär politiska uppdrag har man rätt att vara tjänstledig från sitt civila yrke. Det är den möjligheten jag har tagit både som oppositionsråd och nu som fritidspolitiker. När de politiska uppdragen förändras så finns möjligheten att återgå till det civila jobbet. Det är precis det som jag gjort. Jag bygger inte upp min ekonomiska försörjning på politiska uppdrag, jag arbetar civilt och är tjänstledig på den tid som mitt fritidspolitiska engagemang idag tar. Med andra ord så blir det ett nollsummespel för min del, möjligen att jag till och med förlorar någon krona på mitt politiska engagemang. Det är inte alltid lätt att hantera ett politiskt engagemang med tunga uppdrag och ett civilt yrke. Då är det lättare för pensionärer att inneha dessa poster. Jag är dock av uppfattningen att politiken och de tunga uppdragen ska spridas över alla åldrar. Här finns mer att önska av de stora partierna i Nybro kommun.

Kommentarer inaktiverade.