1 maj på Qvarnaslät


Strålande sol och positiva människor, vad kan man mer begära när partiet och LO tillsammans arrangerar årets 1 maj demonstration. Uppslutningen var god, cirka 150 personer tågade från Badhusparken genom centrum till Qvarnaslät. Där tillkom ett hundratal intresserade. Först i talarstolen var Kjell Lundgren från LO. Han menade att hans uppgift var enbart att hälsa välkommen men kunde inte låta bli att varna för att allt för mycket lita på ”högern, de nya moderaterna eller vad de nu vill kalla sig, Det är ändå samma gamla högern”. Han skickade med nedanstående förteckning över Högern-Moderaternas Nejsägarpolitik: 1904-1918 – Nej till allmän rösträtt. 1916-Nej till allmän olycksförsäkring i arbetet. 1918-Nej till kvinnlig rösträtt. 1918-Nej till 8-timmars arbetsdag. 1921- Nej till avskaffandet av dödsstraff i Sverige. 1927-Nej till folkskolan. 1931-Nej till sjukkassan. 1934- Nej till A-kassa. 1935-Nej till höjda pensioner. 1938-Nej till 2 veckors semester. 1941-Nej till sänkt rösträttsålder. 1946-Nej till allmän sjukvårdsförsäkring. 1946 Nej till fria skolmåltider. 1947-Nej till allmänna barnbidrag. 1951-Nej till 3 veckors semester. 1953-Nej till fri sjukvård. 1959-Nej till ATP. 1963-Nej till 4 veckors semester. 1970-Nej till 40 timmars arbetsvecka. 1973-Nej till möjligheten till förtidspensionering vid 63 år. 1974-Nej till fri abort. 1976-Nej till 5:e semesterveckan. 1983-Nej till löntagarfonderna. Nog finns där en bockfot.

Från SSU i Kalmar kom Mattias Engman. Självklart uppehöll han sig vid ungdomsarbetslösheten, men gjorde också utvikningar kring miljö, internationell solidaritet och jämställdhet. Det känns bra att ha så trygga och vältaliga unga representanter i partiet. Arbetarkommunens ordförande Mikael Svanström uttalade också sin uppskattning och gav Mattias en minnesgåva från Glasriket.

Så var det dags för trubaduren Christoffer Escoz att bjuda på lite kultur i form av välkända visor, innan det var dags för dagens huvudtalare Leif Stang att äntra talarstolen. Leif hoppade in när den tilltänkta talaren inte kunde komma. Och det bästa är gott nog, Leif är dessutom nyutnämnd ordförande för LO Sydost. Leif börjad sitt tal med att tala om tillståndet i världen. Hur den fackliga internationalen, IFS, kämpar för fackliga rättigheter, bland annat i vårt grannland Vitryssland där fackligt aktiva och socialdemokrater fängslas för sina åsikter. År 2010 dödades 90 fackligt aktiva, 75 hotades till livet, 2500 greps av polis och 5000 avskedades för att de var fackligt aktiva. Nu drar LO och Olof Palmes Internationella centrum igång en insamlingskampanj för att stödja arbetarnas kamp världen över.

Fram till 2006 fanns det en grundstomme i vårt samhälle med Folkhemmet och Solidaritet. Det har nu tagits över av de fria marknadskrafternas giriga filosofi och egoism. ”Av var och en efter förmåga, till var och en efter behov” så byggdes det socialdemokratiska samhället upp. En politik med Full sysselsättning, En aktiv arbetsmarknadspolitik, Hög arbetslöshetskassa, ett starkt anställningsskydd och rätten till starka rikstäckande kollektivavtal. Högern försöker hela tiden slå sönder samarbetet mellan LO och S. Men det går inte, vi är två grenar på samma träd. Vi har hukat oss under attackerna från borgarna och men det får vara slut med det nu!

Reinfeldts regering har varit skicklig på att betona att alla ska jobba, men inte på att skapa jobb. LOs medlemsgrupper har drabbats hårdast av arbetslöshet och försämringar i välfärden. Framför allt kvinnorna har sett konsekvenserna av ett hårdare arbetsliv i form av otrygga anställningar och ofrivillig deltid. Ungdomsarbetslösheten bara ökar, en hel generation fylld av vetgirighet, kraft och hopp riskerar att gå förlorad. Bara i gymnasieskolan skär regeringen ner 675 miljoner i år.

Näringslivsministeriets senaste förslag är: Långtidsarbetslösa, invandrare, unga, lågutbildade, äldre, alla ska vara redo att sänka sina löner med en fjärdedel eller mer.

Vi arbetar för att människor ska kunna säga:
”I morgon ska jag börja mina studier”
” I morgon ska jag flytta in i vår nya lägenhet.”
”I morgon skall jag göra min första dag på jobbet.”

Ta chansen att vara med i det arbetet! Engagera dig och var med och utveckla politiken!

Kamrater- om 866 dagar är det riksdagsval. Men redan i dag börjar kampen för vårt vägval för Sverige!

Det var en del av det tal Leif Stang höll och som han fick stora applåder för och en glaspjäs och en bamsekram av Mikael Svanström. Åhörarna kunde där efter lyssna på trubaduren Christoffer Escoz, ta en kopp kaffe, en varmkorv eller bara njuta av vädret denna soliga 1 maj.

Text och bild Hans Dahlström

facebook Twitter Email